Şiran Belediyesi

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 01.09.2021

Geri

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 01.09.2021

1 Eylül 2021

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

 

 

KARAR TARİHİ     : 01.09.2021

KARAR NO              : 2021/71

 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01 Eylül 2021 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımızın 20/08/2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24/08/2021 tarihli ve 2021/70 sayılı kararımızla ;

 

- Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi,

 

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konsersinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçakotobüstren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi,

Kararlaştırılmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde” öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın 31/08/2021 tarihli ve 13807 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

 

  • Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personelikantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

 

  • PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişilerin; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilmelerine,

 

  • Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına, 

 

  • Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BAŞKAN

 

 

Kamuran TAŞBİLEK

Vali

 

 

Özcan ULUTAŞ

Belediye Başkan V.

Ekrem AKDOĞAN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Dr. Necip YEMENİCİ

İl Sağlık Müdürü

Miraç SÜNNETÇİ

İl Milli Eğitim Müdürü

Cemil BAYRAM

Çevre ve Şehircilik İl Müdür

Halil İbrahim YILMAZ

İl Tarım ve Orman Müdür V.

Dr. Cihangir AKSOY

Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.

Vedat Soner BAŞER

Eczacılar Odası Temsilcisi

 

DİĞER DUYURULAR